Tafelopstellingen

Letterlijk vertaald is een tafelopstelling een methode om een systeem op tafel neer te zetten dmv fysieke materialen (poppetjes, stenen en andere symbolieken).

Een opstelling is een uiterlijke representatie van het innerlijke beeld van jou in de context van het familiesysteem waartoe jij behoort. We nemen de innerlijke ruimte waar en deze ruimte is opgebouwd uit verschillende elementen en wordt visueel gemaakt op het veld. Elk van deze elementen is met elkaar verbonden en geven inzicht waar onderliggende dynamieke/ verstrikkingen van de vraag, problemen en oplossingen liggen. 


Een tafelopstelling geeft zeer krachtig inzicht. We pluizen jouw familiesysteem rustig uit en kijken en voelen bij ieder beweging wat het met jou doet. Ik ga uit van de 3 wetmatigheden en welke verstrikkingen er zijn opgetreden in niet alleen jouw leven, maar ook in die van je voorouders. 

In de vervolgsessie werk ik met de kaart. Op deze kaart zijn de thema's duidelijk weergegeven waardoor er nog meer verheldering komt. Waar sta jij op de kaart en waar zou jij willen staan?  Wie of wat staat er bij jou en met wie ben jij in verbinding? Ook dit doen we dmv poppetjes en symbolen. Daarna gaan we met de paarden aan de slag. De thema's die gezien zijn gaan we doorvoelen en visueel helder maken in de bak tussen de paarden.